KENNETIN PÄÄSIVU • THE KENNETTI MAIN PAGE
Site design and maintenance: Kenneth Sundberg
Latest update: January 8, 2012

KenNetti Viihdetietokanta
The KenNetti Entertainment Database

 

K e n N e t i n
ARVOSTELU
ASTEIKKO

The KenNetti
R A T I N G
SYSTEM

Jotkut ihmiset ovat pitkien, syvällisten arvostelujen lukemisen sijaan tottuneet tuijottamaan tähtien määrään. KenNetin arvosteluasteikko perustuu viiden tähden järjestelmään - mutta tähtien sijaan käytössä on hymyileviä ja irvistäviä logonaamoja.

Some people stare at star ratings instead of reading long and thorough reviews. The KenNetti rating system is based on typical five stars - but instead of stars, the ratings feature smiling and grinning logo faces.

_____________

(Viisi iloista naamaa)

"Elämää suurempi"
Tällaisesta voi nauttia aina uudestaan ja uudestaan; useimmiten toimii huumaavana aineena arvostelijalle.

(Five happy faces)

"Larger than life"
Can be enjoyed over and over again; usually very narcotive for the reviewer.

_____________

(Puolikas naama)

Voi toimia joko plussana tai miinuksena kokonaisten naamojen arvosanoille.

(Face split in half)

A face split in half can either lessen or raise the full face ratings.

_____________

(Neljä iloista naamaa)

"Ansaitsee ylistyksen"
Tämä voi olla jopa mestariteos, muttei kuitenkaan ihan niin nautittava ja koukuttava kuin viiden hymyn teokset.

(Four happy faces)

"Deserves praise"
This can even be a masterpiece, but not as enjoyable and "hooking" as the five face works.

_____________

(Puolikas naama)

Voi toimia joko plussana tai miinuksena kokonaisten naamojen arvosanoille.

(Face split in half)

A face split in half can either lessen or raise the full face ratings.

_____________

(Kolme perusnaamaa)

"Ansaitsee elämän"
Perushyvä teos jossa on useimmat asiat kohdallaan - mutta joka ei myöskään yllä nautinnollisempien teosten tasolle.

(Three normal faces)

"Deserves life"
Essentially a good work in which most things are okay - but doesn't offer such pleasure as the higher-rated works.

_____________

(Puolikas naama)

Voi toimia joko plussana tai miinuksena kokonaisten naamojen arvosanoille.

(Face split in half)

A face split in half can either lessen or raise the full face ratings.

_____________

(Kaksi hymytöntä
naamaa)

"Ruoskittavaksi"
Näihin teoksiin tutustuminen on jo tuskallista - mutta ehkä hieman opettavaistakin. Teosten tekijät saisi joka tapauksessa ruoskia.

(Two unhappy faces)

"Whipping penalty"
Getting acquainted to these works is already painful - but maybe a little educational, too. The producers of such works should anyway be whipped.

_____________

(Puolikas naama)

Voi toimia joko plussana tai miinuksena kokonaisten naamojen arvosanoille.

(Face split in half)

A face split in half can either lessen or raise the full face ratings.

_____________

(Yksi irvistävä naama)

"Mestattavaksi"
Toisin sanoen, he
eivät ansaitse elämää.

(One grimacing face)

"Death penalty"
In other words, they
don't deserve life.

KenNetin syövereistä löytyy paljon aineistoa liittyen elokuviin, kirjoihin, musikaaleihin, musiikkiin, huvipuistoihin, televisio-ohjelmiin sekä muihin mielenkiintoisiin elämyksiin. Tämä "Viihdetietokannan" sisällysluettelo helpottaa ehkä hiukkasen KenNetin sivustokokonaisuuden tutkimista. Allaolevasta sisällysluettelosta löydät aakkosjärjestyksessä kaiken oleellisen, jota KenNetin tämänhetkinen kokonaistietokanta piilottaa sisälleen.

Olethan muuten lukenut
Henkilökohtaisen Näkökantani ?

In KenNetti's depths there are lots of material about movies, books, musicals, music, amusement parks, television, and of other intriguing things. This "Entertainment Database" page helps a bit in exploring KenNetti's whole. The table of contents, below, presents the current essentials in alphabetical order.

_________________________

KenNetti Entertainment
D a t a b a s e

SISÄLLYSLUETTELO
tulossa!

TABLE OF CONTENTS
coming up!