TÄRKEÄ TIEDOTE & PÄÄHAKEMISTO • IMPORTANT NOTE & MAIN INDEX
Viimeisin Päivitys: Maaliskuun 9, 2013 • Latest Update: March 9, 2013
Sivuston suunnittelu ja ylläpito / Site design and maintenance: Kenneth Sundberg

_______________________________

CONTACT INFO

EXTREMELY IMPORTANT:

KenNetti is a totally non-commercial website by Kenneth Sundberg to pay tribute and to honour the work of talented people behind some of the most wonderful things found on this planet. All the material is gathered here only to inform, to promote things that need to be noticed, and to entertain people all over the world. KenNetti and Kenneth Sundberg are not affiliated to any of the companies or people appearing on this site. No rights of reproduction have been granted to KenNetti or Kenneth Sundberg, except where noted. If You feel that some image or material whatsoever should not appear on this site, please email Kenneth Sundberg so that we can quickly resolve the problem.

ALSO IMPORTANT:
Only decent and informative messages will be replied.

"Decent" and informative message always contains more than one sentence, accurate spelling & grammar, and a signature by your REAL, full name accompanied by the country You are mailing from (and the name of the company or entity You represent). Messages without a proper signature WON'T be replied.

E-Mail: kenneth.sundberg@kolumbus.fi

Please notice the location of KenNetti:
FINLAND, Europe.
_______________________________

YHTEYSTIEDOT

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ :

KenNetti on Kenneth Sundbergin täysin epäkaupallinen nettisaitti joka kunnioittaa ja ylistää lahjakkaita ihmisiä ja heidän töitään. Kaiken tälle saitille kerätyn materiaalin tarkoituksena on jakaa informaatiota, edistää tietämystä vähemmälle huomiolle jääneistä asioista, sekä viihdyttää ihmisiä kaikkialla maailmassa. KenNetti ja Kenneth Sundberg eivät ole missään tekemisissä tällä saitilla mainittujen yhtiöiden kanssa. Oikeuksia materiaalien jäljentämiseen ei ole myönnetty KenNetille eikä Kenneth Sundbergille, lukuunottamatta osioita missä asiasta on erikseen mainittu. Jos Sinun mielestäsi jokin kuva tai muu materiaali ei saisi olla tällä saitilla, ole ystävällinen ja ota yhteyttä Kenneth Sundbergiin, niin voimme nopeasti ratkaista ongelman.

MYÖS TÄRKEÄÄ:
Vain asiallisiin ja asiapitoisiin viesteihin vastataan.

"Asiallinen" ja asiapitoinen viesti koostuu useammasta kuin yhdestä virkkeestä ja on helposti luettavaa oikeinkirjoitettua suomenkieltä. Näiden lisäksi viestissä tulee olla allekirjoitus OIKEALLA nimelläsi (sekä etu- että sukunimi) ja maininta mistä maasta yhteydenotto tulee, jos kirjoitat Suomen rajojen ulkopuolelta (sekä edustamasi yhtiön tai muun järjestäytyneen kokonaisuuden nimi). Allekirjoittamattomiin sähköposteihin ei vastata.

Sähköposti: kenneth.sundberg@kolumbus.fi

Ja olethan jo tässä vaiheessa huomannut,
että KenNetti on supisuomalainen sivusto!

_______________________________

Kirjoitellaan! Let's write!